Krypterad kommunikation

Stockholm, 10 februari 2023. Datasäkerhet är en av de mest avgörande faktorerna för företag i dagens digitala samhälle. Företag har en stor mängd känslig information såsom affärshemligheter, kund- och medarbetaruppgifter samt ekonomisk information som de måste skydda. I och med den ökade användningen av digitala kommunikationer så är det viktigare än någonsin att säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer.

 

Kryptering – En viktigt säkerhetsfunktion

Det är här kryptering kommer in som en viktig säkerhetsfunktion. Kryptering är en teknik som omvandlar vanlig text till kodad text som bara kan läsas med en specifik nyckel. Detta innebär att om någon avlyssnar eller stjäl information så kommer informationen att vara oläslig. Alla våra tjänster är krypterade.

 

Exempel – Varför företag bör använda kryptering

1. Skydda affärshemligheter: Affärshemligheter är viktiga för företagens konkurrenskraft och överlevnad. Kryptering säkerställer att affärshemligheter inte hamnar i orätta händer och skyddar därmed företaget från potentiell skada.

2. Skydda kunduppgifter: Kunduppgifter är också mycket känsliga och måste skyddas. Genom att använda kryptering för kommunikation och lagring av kunduppgifter kan företag säkerställa att kundernas information inte blir stulen eller missbrukad.

3. Uppfylla rättsliga krav: Många länder har rättsliga krav på att företag måste skydda kund- och medarbetaruppgifter. Genom att använda kryptering kan företag säkerställa att de uppfyller dessa krav och undviker eventuella böter och sanktioner.

4. Förbättra integriteten och tillförlitligheten i kommunikationen: Kryptering säkerställer att information inte kan ändras eller manipuleras under överföringen. Detta förbättrar integriteten och tillförlitligheten i kommunikationen och säkerställer att rätt information når rätt mottagare.