Vad innebär dataskyddsförordningen?

Stockholm, 28 februari. Dataskyddsförordningen (GDPR) är en europeisk förordning som reglerar hur personuppgifter får samlas in, behandlas, lagras och delas inom den Europeiska unionen (EU). Dataskyddsförordningen innefattar även krav på rapportering vid dataintrång eller dataläckor. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

Vad är syftet med dataskyddsförordningen?

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda den personliga integriteten för EU-medborgare och att ge de större kontroll över hur deras personuppgifter används av organisationer eller företag.

 

Hur vet jag att vår organisation följer dataskyddsförordningen?

För organisationer som hanterar personuppgifter är det viktigt att vara medveten om dataskyddsförordningen och dess krav. Organisationer behöver göra en noggrann bedömning kring vilka personuppgifter de samlar in, hur de används och hur de skyddas. Genom att göra detta kan organisationer försäkra sig om att de agerar i enlighet med dataskyddsförordningen och heller inte riskera att erhålla böter. När man använder våra tjänster kan man alltid vara trygg med att man följer dataskyddsförordningen.