Vi är plattformsgodkända av Digg

Stockholm, 5 april. Det är med glädje som vi nu kan berätta att vi numera inte bara är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera, utan nu är vi även godkända som accesspunktsoperatör i SDK projektet av Digg (Myndigheten för digital förvaltning).

 

Vi är nu en helhetsleverantör

Detta innebär att de sista testerna är avklarade och vi är nu en helhetsleverantör som tillhandahåller en komplett lösning till offentlig sektor för SDK. Vill ni koppla era SharedMailbox konton till ramverket och få hjälp med att anmäla er till SDK, hör av er till oss!