Om oss

Alla företag och organisationer påverkas i hög grad av lagar och förordningar gällande EU’s dataskyddslagar. Det är därför vi har utvecklat våra tjänster.

Kommunikationsplattform med säkerhet i fokus

SecureAppbox är ett svenskt företag med ambitionen att hjälpa företag och organisationer med legal autentisering för säker kommunikation. Sedan starten 2011 kopplas allt fler tjänster till molnet och vår idé är att skydda kommunikationen i vår digitala verklighet.

Vårt erbjudande grundar sig i en plattform byggd enligt ”Privacy by design”. Idag finns den representerad i fler än 160 länder, för att skydda känslig information. Våra tjänster uppfyller gällande dataskyddslagar, som till exempel GDPR och OSL, och vårt löfte är att ligga så långt före att vi anpassar dessa efter kommande lagar och direktiv. Alla tjänster är fullt integrerade och kan implementeras i alla typer av organisationer världen över. Utöver tjänsterna erbjuder vi utbildning och experthjälp till kunder som vill utveckla kostnadseffektiva molntjänster som stöds av dataskyddslagarna.

Våra tjänster följer dataskyddsförordningen

Sedan starten 2011 är SecureAppbox en svensk leverantör som hjälper organisationer, inom både privat och offentlig sektor, att skydda sin kommunikation i molnet i enlighet med EU’s dataskyddslagar. Som enda svenska bolag sitter vi med i EU’s arbetsutskott CSP, ett utskott som arbetar för säkrare molntjänster.

Vi hjälper er kommunicera på ett säkert sätt

Vi vill hjälpa er att nyttja alla moderna, digitala kommunikationstjänster – och samtidigt följa de legala krav som finns. När ni använder våra molnbaserade kommunikationslösningar ser vi till att ni följer direktiven. Vi utvecklar ständigt våra tjänster så att de uppfyller alla rådande lagar. Var säker på att er kommunikation också gör det. Nu och imorgon.

Skyddet av känsliga personuppgifter i en digital värld är viktigare än någonsin, och det ställs höga krav på företag och organisationer att följa med. Genom att använda vår kommunikationsplattform behöver ni inte anpassa verksamheten för att möta kraven – våra tjänster gör det åt er.

 

Kontakta oss

Experter på säker digital kommunikation

Sedan lanseringen av säkra videomöten har vår kommunikationsplattform vuxit och 2019 tog vi plats i EU’s arbetsutskott för certifieringsramverk för säkra molntjänster. Därför är vi ständigt uppdaterade kring krav, både rådande och kommande, som ligger till grund för Cybersecurity- förordningen – regelverket som gäller för samtliga av EU’s medlemsländer.

 

Boka en demo