Kategori: Nyheter

Sundsvalls kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 13 oktober 2022. Det är med glädje som vi kan berätta att Sundsvalls kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox och Atea.

Stegvist införande

Sundsvalls kommun har under 2022 stegvis infört SecureMailbox inom olika verksamheter, just för att säkra upp kommunikationen och slopa faxen.

 

Stort förtroende för SecureAppbox

”Vi har ett stort förtroende för SecureAppbox och väljer därför att förlänga vårt samarbete.” säger Emelie Holmlund, Utveckling- och förbättringsledare på Sundsvalls kommun.

 

Vi tillför nytta

”Att Sundsvalls kommun har valt att fortsätta sitt samarbete med oss är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och tillför nytta till verksamheterna.” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.”

Strängnäs kommun väljer SecureAppbox

Stockholm, Sverige 7 oktober 2022. Det är med glädje som vi idag kan berätta att Strängnäs kommun har valt att skydda sin känsliga kommunikation med hjälp av SecureAppbox tjänster: SecureMailbox , SharedMailbox, Secure E-fax och SecureMeetings.

 

Kommunicera säkert inom kommunen

“Strängnäs kommun är inne i ett intensivt skede med att digitalisera sina processer. En förutsättning för digitala processer där känslig information förekommer är kunna kommunicera säkert inom kommunen, med medborgare och med andra organisationer. Genom SecureAppbox får kommunen en användarvänlig helhetslösning för e-post, säkra videomöten och säker digital fax vilket känns väldigt bra, säger Roger Löfgren Verksamhetsutvecklare IT och digitalisering på Strängnäs kommun”.

 

Strängnäs kommun trappar upp sin digitalisering

”Att vi nu kan hjälpa ytterligare en kommun till följd av vårt samarbete med Atea är otroligt glädjande. Till följd av vårt samarbete med Strängnäs kommun så kan de nu trappa upp sin digitalisering genom att erbjuda flexibla, tillgängliga och säkra tjänster i enlighet med LOU.” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.

Vi medverkar i ett panelsamtal på konferensen Mötesplats Offentliga affärer

På konferensen Mötesplats Offentliga Affärer som äger rum den 7-8 september kommer Anders Jonson att medverka i ett panelsamtal den 7 september klockan 15.40-16.10. Samtalets rubrik lyder ”Upphandling Av Molntjänster – Vägen Framåt – Hur Ska Vi Göra I Praktiken?” och samtalet kommer att beröra regulatoriska utmaningar och annat intressant som händer i Sverige samt inom EU just nu.

Ericssons uppköp av Vonage

Ett exempel på detta är Ericssons uppköp av Vonage, något som är av stor vikt för svenskt näringsliv och framtidens applikationsutveckling med nya 5G tekniken. Vonages säkra API-tjänster används idag av Arbetsförmedlingen, i vår tjänst Säkra Videomöten och i flera av de ledande vårdtjänsterna online.

 

Träffa oss på plats

Kontakta gärna oss på sales@secureappbox.com om ni vill träffa Anders Jonson och eller Daniel Vallentin på plats! Eller skicka ett meddelande direkt till Anders Jonson eller Daniel Vallentin på Linkedin!

 

Hoppas vi ses!

SecureAppbox lanserar en ny generation av sina säkra meddelandetjänster i samarbete med City Network

Stockholm, Sverige 28 februari 2022. I den nya generationen av säkra meddelandetjänster så har vi nu skapat möjlighet till separerad lagring av meddelanden. Detta gör att kunder nu erbjuds möjlighet till egen lagring och kontroll över sina meddelanden hos lokala säkra molnleverantörer. I Sverige erbjuder vi nu våra kunder möjlighet att lagra sin information hos City Network, i deras Compliant Cloud.

 

Svensk och europeisk infrastruktur för molntjänster

”City Network har legat i framkant gällande utvecklingen i att skapa en säker svensk och europeisk infrastruktur för molntjänster som anpassats till gällande regleringar för datasuveränitet. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder deras säkra miljö”, säger Christina Pettersson, VD på SecureAppbox AB.

”Vi kommer under våren att utöka vårt erbjudande i de nordiska länderna samt till andra europeiska länder. I vilken ordning vi expanderar till olika marknader styrs av efterfrågan från våra kunder” avslutar Christina Pettersson VD på SecureAppbox AB.

”Vi är glada att samarbete med SecureAppbox i deras fortsatta arbete med att erbjuda marknaden säkra meddelandetjänster. Genom att drifta tjänsten från våra molntjänster med inbyggd regelefterlevnad kan slutkunderna säkra att deras information hanteras i enlighet med lokala datalagstiftningar, som exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen”, säger Johan Christenson, grundare av City Network och VP Innovation.

 

Skydda information

”I vår uppkopplade värld så behöver man ha kontroll på den information som kommuniceras och var den lagras skydda speciellt inom den publika sektorn. Våra dataskyddslagar och nya kommande europeiska cybersäkerhetslagar kring data suveränitet behöver efterlevas”, säger Anders Jonson, Senior Advisor inom Cyber Security & GDPR på Enisas AHWG för EUCS.

 

 

Om SecureAppbox & City Network

Om SecureAppbox: SecureAppbox är ett svenskt företag som grundades 2011 med ambitionen att lösa problemet med legal autentisering och säker kommunikation när alla kopplas upp i molnet. Företaget hjälper organisationer inom både privat och offentlig sektor, att skydda sin kommunikation i molnet enligt EU´s dataskyddslagar. SecureAppbox ingår sedan 2021 i EU:s Alliance for Data, Edge and Cloud.

Om City Network: City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

Har du frågor om SecureAppbox lagringslösning eller frågor kring andra tjänster från Secure Appbox? Då är ni välkomna att kontakta oss på: info@secureappbox.com