Kategori: Nyheter

Virtuella privata nätverk (VPN) – Varför ska man använda det?

Stockholm, 14 februari 2023. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en krypterad tunnel som skapas mellan din enhet och internet. Det innebär att all din data som skickas mellan enheten och internet är krypterad och inte kan ses av någon annan. VPN-tekniken är utvecklad för att skydda användarnas integritet, säkerhet och anonymitet online.

 

1. Ökad säkerhet

Genom att använda en VPN-tjänst kan du säkra din personliga integritet online. När du använder VPN krypteras all din internettrafik vilket innebär att ingen kan övervaka eller få tillgång till dina personliga uppgifter. Detta gör att det blir svårare för hackare och andra obehöriga att komma åt din data.

 

2. Anonymitet

VPN döljer din IP-adress och din geografiska plats vilket gör det svårare för företag och övriga att spåra dina aktiviteter online. Detta kan vara särskilt användbart om du vill surfa anonymt eller vill undvika övervakning.

 

3. Tillgång till begränsat innehåll

Vissa webbplatser och tjänster är endast tillgängliga från vissa geografiska områden. Genom att ansluta till en VPN-server i ett specifikt land kan du få tillgång till innehållet.

 

4. Säkrare anslutning på offentliga nätverk

Om du använder offentliga Wi-Fi-nätverk kan du vara sårbar för attacker. Genom att använda VPN kan du kryptera din internettrafik och skydda dig mot potentiella hot.

 

Sammanfattningsvis är VPN ett viktigt verktyg för att skydda din integritet och säkerhet online.  Vi erbjuder utbildningar inom datasäkerhet och kan hjälpa er att kommunicera säkert digitalt.

Säker e-post

Stockholm, 13 februari 2023. Idag använder majoriteten av alla människor e-post som deras primära kommunikationsmedel. Med ständiga rapporter om e-postkonton som blivit hackade och information som stjäls från e-postkonton så är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda sin information.

 

Hur du kan säkerställa att din e-post är säker

 

1. Använd en stark lösenordsstrategi

Ett starkt lösenord är grunden för ett säkert e-postkonto. Se till att ditt lösenord innehåller en kombination av bokstäver, siffror och symboler. Undvik att använda samma lösenord för flera konton.

 

2. Aktivera tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering innebär att du behöver både ditt lösenord och en annan form av verifikation, till exempel en mobilapp för att kunna logga in på ditt e-postkonto. Detta adderar ytterligare ett säkerhetslager och hjälper till att skydda ditt konto.

 

3. Var försiktig med bilagor

Att öppna bilagor från okända avsändare är en vanlig metod för cyberbrottslingar. Genom dessa bilagor kan de sprida skadliga program eller virus. Säkerställ alltid att bilagan kommer från en pålitlig källa innan du öppnar den.

 

4. Använd en e-posttjänst som stöder säker kryptering

Kryptering innebär att informationen i dina e-postmeddelanden konverteras till ett kodat format som bara kan läsas av mottagaren. Använd en e-posttjänst som stöder säker kryptering för att skydda din information. Vår tjänst SecureMailbox är krypterad.

 

5. Var uppmärksam på misstänkta e-postmeddelanden

Phishing innebär att cyberbrottslingar exempelvis försöker få tillgång till dina inloggningsuppgifter genom att skicka e-postmeddelanden som ser ut att komma från en pålitlig källa. Var alltid på din vakt och verifiera alltid att mail kommer från en pålitlig källa innan du ger ut någon information.

 

 

Krypterad kommunikation

Stockholm, 10 februari 2023. Datasäkerhet är en av de mest avgörande faktorerna för företag i dagens digitala samhälle. Företag har en stor mängd känslig information såsom affärshemligheter, kund- och medarbetaruppgifter samt ekonomisk information som de måste skydda. I och med den ökade användningen av digitala kommunikationer så är det viktigare än någonsin att säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer.

 

Kryptering – En viktigt säkerhetsfunktion

Det är här kryptering kommer in som en viktig säkerhetsfunktion. Kryptering är en teknik som omvandlar vanlig text till kodad text som bara kan läsas med en specifik nyckel. Detta innebär att om någon avlyssnar eller stjäl information så kommer informationen att vara oläslig. Alla våra tjänster är krypterade.

 

Exempel – Varför företag bör använda kryptering

1. Skydda affärshemligheter: Affärshemligheter är viktiga för företagens konkurrenskraft och överlevnad. Kryptering säkerställer att affärshemligheter inte hamnar i orätta händer och skyddar därmed företaget från potentiell skada.

2. Skydda kunduppgifter: Kunduppgifter är också mycket känsliga och måste skyddas. Genom att använda kryptering för kommunikation och lagring av kunduppgifter kan företag säkerställa att kundernas information inte blir stulen eller missbrukad.

3. Uppfylla rättsliga krav: Många länder har rättsliga krav på att företag måste skydda kund- och medarbetaruppgifter. Genom att använda kryptering kan företag säkerställa att de uppfyller dessa krav och undviker eventuella böter och sanktioner.

4. Förbättra integriteten och tillförlitligheten i kommunikationen: Kryptering säkerställer att information inte kan ändras eller manipuleras under överföringen. Detta förbättrar integriteten och tillförlitligheten i kommunikationen och säkerställer att rätt information når rätt mottagare.

Säker digital kommunikation

Stockholm, 9 februari 2023. Säker digital kommunikation är viktigt i vår tekniskt avancerade värld. Till följd av den accelererande användningen av internet samt övriga digitala verktyg inom ramen för digital kommunikation så är det viktigt att ni är medvetna om de säkerhetsrisker som finns och vad ni kan göra för att skydda er information.

Tips på hur du kommunicerar säkert digitalt

Det finns flera sätt att säkerställa att ni kommunicerar säkert digitalt. Här är några viktiga tips:

1. Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering (2FA) för att skydda dina konton och information.
2. Var försiktig med den information du delar online, inklusive personliga uppgifter och känslig information.
3. Använd en säker webbläsare och uppdatera den regelbundet för att skydda dig mot säkerhetshål och skadlig kod.
4. Använd säkra kommunikationskanaler, som end-to-end-krypterade meddelandetjänster för att säkerställa integriteten och sekretessen av din information.
5. Var försiktig med e-postmeddelanden från okända avsändare och undvik att klicka på okända länkar eller bifogade filer från misstänkta källor.
6. Använd antivirus- och brandväggsskydd för att skydda din dator och andra enheter mot skadlig kod och hackerangrepp.

Följ organisationens riktlinjer

Det är också viktigt att vara uppmärksam på de riktlinjer som gäller för er organisation eller företag när det gäller säker digital kommunikation. I en värld där vi ständigt ökar vårt beroende av digitala verktyg och teknik så är det viktigt att vi skyddar vår information.

Webbinarium – Vår användarvänliga dashboard

Stockholm, 11 januari 2023. Vi vill bjuda in er till våra kommande webbinarium gällande vår nya generation och nya plattform.

Demo av vår nya generation

På webbinariet kommer vi att visa vår användarvänliga plattform/ dashboard där vi har samlat alla våra tjänster på samma ställe.

 

Diskutera eventuella funderingar

Självklart har ni även möjlighet att ställa frågor direkt oss samt diskutera eventuella funderingar som ni har. Säkra din plats på något av våra kommande webbinarium där du har chans att se vår nya generation av våra säkra tjänster.

 

 

Datum för webbinarium:

Fredag den 27 januari klockan 11.00-11.30 – Länk till webbinariet

Fredag den 3 februari klockan 08.30-09.00 – Lägg till webbinariet

 

Varmt välkomna!

Östersunds kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 21 december 2022. Vi kan idag berätta att Östersunds kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox.

Våra tjänster underlättar

”Vi är mycket glada över att Östersunds kommun har valt att förlänga sitt samarbete med oss då det är en bekräftelse på att våra tjänster underlättar och därmed gör skillnad i deras dagliga göromål. ” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.”

SecureAppbox har fokus på att säkra hela mötets livscykel

Stockholm, 2 december 2022. SecureAppbox är medlem i European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud. Alliansen ämnar till att samla relevanta experter och företag samt representanter från medlemsstaterna för att stärka EUs ställning avseende molntjänster. Vidare syftar alliansen till att tillgodose behoven hos EU-företag och offentliga förvaltningar som behandlar känsliga kategorier av data, och målet med alliansen är att öka Europas ledande ställning när det gäller industriell data.

 

Vi var på plats i Bryssel

I veckan var vi på plats i Bryssel för att diskutera teknik- och regulatorisk utveckling samt samarbete kring SecureAppbox nya version av Säkra Videomöten / SecureMeetings som har vidareutvecklats och är ett säkert och europeiskt alternativ till MS Teams.

 

Utmaningar med MS Teams

Utmaningar med Teams har debatterats av många men ett tydligt problem är att säkerheten inte är densamma i de delar av Teams som de flesta nyttjar. Vissa delar av Teams är skyddade men andra delar såsom kalender och e-post är inte det vilket har gjort att Teams är alltför lättanvänd och därför inte är säker när känsliga uppgifter skall behandlas. Därför har vi i den nya versionen av säkra videomöten lagt stor vikt på att erbjuda samma höga säkerhet utan kompromisser. Vårt fokus ligger på hela videomötets livscykel, det vill säga både före, under och efter videomöten.

 

Före, under och efter videomöten

Före sina videomöten vill man kunna skicka ut känsligt material som man vet att enbart de inbjudna kan läsa. Om man har ett möte där man ska hantera sekretessklassade uppgifter så är det viktigt att kunna kontrollera deltagare samt hur data exponeras i kalendrar, både hos er själva och hos era deltagare.

Efter mötet vill man kunna skicka anteckningar och annat material till deltagarna som inkluderar läskvittens för att veta att anteckningarna har mottagits. Det ska även vara enkelt att kalla till ett nytt möte med samma deltagare.

Vår nya tjänst Säkra Videomöten lever upp samtliga ovannämnda aspekter och är med andra ord ett säkert komplement och eller alternativ till MS Teams.

EU-parlamentet röstar ja till NIS2

Nu behöver fler börja planera för NIS2. NIS2 godkändes den 28 November 2022 och är framtagen för att skydda vårt samhälle och många av de viktiga tjänster som vi har gjort oss beroende av.

 

NIS2 ämnar till att trygga samhällsviktiga tjänster

NIS2 har gjorts om från grunden för att trygga samhällsviktiga tjänster. Fler verksamheter omfattas med betydligt tydligare krav och ansvar för sina lösningar samt underleverantörer.

 

Vi deltar i den regulatoriska utvecklingen inom EU

Vi deltar aktivt i den regulatoriska utvecklingen inom EU och detta genom vårt deltagande i olika arbetsgrupper för att både kunna påverka och förstå hur våra tjänster behöver säkras och anpassas.

För er som är intresserade att veta mer så rekommenderar vi IFI’s kurser kring NIS2 där vår vår cybersäkerhetsexpert Anders Jonson är lärare.

 

Boka kurs här

 

Kommunicera säkert som advokat

Stockholm, 28 november 2022. Som advokat har du många olika kontaktytor, inte enbart med din klient utan även med bland annat kriminalvården och domstolar. Varje mail som du skickar och varje videomöte som du har med berörda parter utgör en risk, såvida videomötet och mailet inte är krypterat. 

Idag tar både företag och privatpersoner digitala hjälpmedel för givet och det förväntas att all digital kommunikation inte bara ska fungera utan även att den alltid är säker, både för avsändare och mottagare. Så är inte fallet. Dagens digitaliserade kommunikationssätt innebär att regelverk och krav kring den digitala kommunikationen blir allt viktigare. Vanligt förekommande mailklienter samt videotjänster är långt ifrån säkra hjälpmedel att använda. Anledningen till att de inte är säkra är många, men bland annat kan man egentligen aldrig veta vem som är avsändare eller mottagare till ett mail. Det kan lika gärna röra sig om påhittade mailadresser. Vidare kan man heller aldrig vara helt säker på att den man har ett videomöte med faktiskt är den man tror såvida man inte kräver att vederbörande autentiserar sig med exempelvis BankID. Dessa exempel är endast ett axplock av många säkerhetsmässiga fallgropar i vanligt förekommande mailklienter och videotjänster.
Finns det något sätt att skicka information såsom; delgivningar, förundersökningsprotokoll, testamenten, avtal eller anordna ett videomöten digitalt men på ett säkert sätt? Ja det gör det.

Säker Mail

Med hjälp av vår molnbaserade kommunikationsplattform så kan du enkelt och säkert skicka känslig information digitalt till både kollegor och klienter. Du kommunicerar säkert med hjälp av vår tjänst SecureMailbox som krypterar alla meddelanden och som kräver att mottagaren alltid måste identifiera sig. Tack vare den obligatoriska identifikationsprocessen så vet du med säkerhet att du kommunicerar information med en mottagare som verkligen är autentiserad för att ta emot den. Med andra ord så kan du istället för att skicka brev som rekommenderat brev eller med bud skicka dessa brev med hjälp av vår säkra kommunikationsplattform.

Säkra videomöten

I vår kommunikationsplattform finner du även vår tjänst Säkra videomöten, med hjälp av den tjänsten kan du ersätta eventuella personliga möten där rådgivning kan genomföras på distans utan att göra avkall på sekretess eller säkerhet, och detta till följd av att dessa videomöten förblir krypterade både före, under och efter mötet.

Spara tid

Med hjälp av oss och vår kommunikationsplattform kommer ni att kunna spara mycket tid, exempelvis så slipper ni skicka avtal och andra handlingar via bud, samt att ni sparar restid då ni med hjälp av säkra videomöten inte rent fysiskt behöver förflytta er utan istället kan ni avhandla det ni behöver med hjälp av vår krypterade videotjänst. Därmed blir många juridiska processer snabbare och effektivare för både byrå och klient.

Vi är experter på säkra digitala processer, låt oss hjälpa er!

 

Boka demo

 

 

Webbinarium – SecureAppbox nya generation

Stockholm, 28 oktober 2022. Vi utvecklas i samarbete med våra kunder – Det är viktigt för oss. Allra viktigast för oss är dock att vi kan utveckla säkra tjänster för våra kunder. Nu kan vi därför presentera det vi kallar nästa generations säkra tjänster.

 

Hanterar känslig data

Pandemin ändrade i mångt och mycket hur vi arbetar och videomöten är nu en viktig del av vår vardag. Idag behöver alla som hanterar känslig data tryggt kunna hantera information och beslut både före, under och efter digitala möten.

Vår nya generation av säkra tjänster

Säkra din plats på något av våra kommande webbinarium där du har chans att se vår nya generation av säkra tjänster. Kanske är du redan kund eller så har du behov att att kunna hantera känslig information på ett säkert sätt enligt rådande krav och lagar.

Anmäler er till något av följande tillfällen i november:

11/11 08.30
15/11 11.30
18/11 08.30
21/11 11.30
25/11 08.30

(ca 30 min)

Hur ni anmäler er: Skicka ett mail till malin@secureappbox.com och ange Namn, företag/organisation datum och tid som ni önskar att delta. Ni kommer i närtid till detta webbinarium att erhålla en länk som ni använder för att delta.

*Genom att anmäla dig godkänner du att vi sparar dina uppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.