Cybersäkerhet | Trender 2024

Stockholm, 13 december. Cyberhoten eskalerar inte bara i frekvens utan blir också mer och mer sofistikerade. Vi ska titta närmare på trender och förutsägelser kring cybersäkerhet för 2024. Vi kommer bland annat att beröra framväxten av AI och Machine Learning (ML) inom cybersäkerhet.

 

Trend 1: AI och maskininlärning inom cybersäkerhet

 

År 2024 kommer AI och Machine Learning (ML) att spela en mer avgörande roll inom cybersäkerhet. AI:s avancerade dataanalysfunktioner kommer att används i allt högre grad för att identifiera och förutsäga cyberhot. ML-algoritmer kommer att utvecklas för att bättre kunna känna igen och svara på nya hot. Under 2024 kommer man troligen även att kunna se AI-algoritmer som tillhandahåller hotanalys i realtid vilket i sin tur möjliggör snabbare och mer exakta svar på cyberincidenter.

Vidare kommer vi troligen även att bevittna uppkomsten av AI-drivna säkerhetsrobotar som är programmerade att självständigt identifiera och neutralisera cyberhot. Denna utveckling innebär en förändring mot mer intelligenta och autonoma cybersäkerhetssystem som drivs av framstegen inom AI och ML.

 

Trend 2: IoT-säkerhet blir allt viktigare

 

Mångfalden och spridningen av IoT-enheter gör de till attraktiva mål för cyberattacker. IoT står för Internet of Things, och handlar om att mycket runtomkring oss är uppkopplat mot nätet och vidare styrs och kontrolleras via nätet, exempelvis hushållsapparater och byggnader.

Fokus under 2024 kommer att ligga på att förbättra IoT-säkerheten på olika sätt. Detta kan komma att innefatta universella krypteringsstandarder och obligatoriska säkerhetscertifieringar för nya enheter. Det kan även handla om integration av AI- och ML-algoritmer i IoT-system. Dessa tekniker kan övervaka och leta efter ovanliga mönster som tyder på ett intrång vilket möjliggör snabbare respons kring eventuella hot. Sannolikt kommer det även att läggas större vikt på användarutbildning om IoT-säkerhet. När användare blir mer medvetna om potentiella risker så kommer den övergripande säkerheten för IoT-nätverk att förbättras.

 

Trend 3: Cybersäkerhet & distansarbete

 

Under 2024 kommer trenden kring distansarbete att fortskrida inom det professionella landskapet. Trenden kräver ett ökat fokus på cybersäkerhet och då särskilt för att säkra fjärråtkomst inom våra digitala arbetsmiljöer. SecureAppbox Connect är en nyckelspelare i det här scenariot och erbjuder en robust fjärråtkomstlösning som tillgodoser säkerhetsbehoven inom distansarbete.

SecureAppbox Connect är konstruerat för att säkerställa en säker och sömlös åtkomst till organisationsresurser, oavsett var användaren befinner sig. SecureAppbox tjänster och indirekt erbjudande utgörs av dess starka betoning på kryptering och avancerade autentiseringsmetoder. Dessa funktioner är viktiga för att skydda mot obehörig åtkomst och cyberhot som blir allt vanligare inom fjärrarbete.

SecureAppbox Connect förmåga att tillhandahålla en säker anslutning och samtidigt bibehålla en hög prestanda och användarvänlighet gör kommunikationsplattformen till ett oumbärligt verktyg för företag som implementerar distansarbete.
Med hjälp av vår kommunikationsplattform så säkerställer man en operativ kontinuitet samt en säker digital miljö, något som är avgörande när antal cyberhot ökar.

 

Trend 4: Nätfiskeattacker

 

Nätfiskeattacker har länge varit ett ihållande hot inom cybersäkerhetsvärlden. Under 2024 kommer dessa typer av attacker att fortskrida och de kommer troligen även att bli ännu mer sofistikerade samt därmed effektivare. Cyberkriminella kommer att använda mer personliga och tekniskt avancerade taktiker för att lura användare. Ett bra skydd mot dessa typer av attacker är robusta autentiseringssystem. SecureAppbox Connect hjälper till att skydda er organisation mot nätfiske, och detta bland annat genom tvåfaktorsautensiering för vilket kräver att användaren tillhandahåller två verifieringsfaktorer för att få tillgång till en resurs. Detta gör det mycket svårare för angripare att få obehörig åtkomst.

 

Trend 5: Mobil säkerhet

 

Mobila enheter blir allt mer integrerade i både våra privatliv samt yrkesliv. Till följd av vårt ökade beroendet av mobila enheter exempelvis när det gäller distansarbete, finansiella transaktioner och personlig kommunikation så blir de attraktiva mål för cyberkriminella. Detta skapar i sin tur ett ökat behov av robusta mobila säkerhetslösningar.

 

Trend 6: Zero Trust

 

Konceptet Zero Trust har accelererat under 2023, Zero trust har kommit att blivit en grundläggande aspekt inom cybersäkerhetsstrategi. Zero Trust utgår från principen “never trust, always verify.” Till skillnad från traditionella säkerhetsmodeller så antar Zero Trust att hot kan existera både utanför och inuti nätverket. I en Zero Trust-modell behandlas varje åtkomstbegäran, oavsett ursprung eller nätverk som ett potentiellt hot. Konceptet kräver en rigorös identitetsverifiering, strikta åtkomstkontroller och kontinuerlig övervakning av nätverksaktiviteter. Zero trust representerar ett paradigmskifte inom cybersäkerhet med fokus på kontinuerlig verifiering och minimala åtkomsträttigheter för att minska sårbarheter och förbättra den övergripande nätverkssäkerheten.

 

Trend 7: Utbildning inom cybersäkerhet

 

Under 2024 kommer cybersäkerhetssektorn att brottas med en betydande utmaning: kompetens. När cyberhoten blir mer sofistikerade ökar efterfrågan på skicklig cybersäkerhetspersonal. Bristen på kompetens utgör inte bara en risk för enskilda organisationer utan även för den globala cyberinfrastrukturen.

För att komma till rätta med denna fråga har en mängd olika initiativ tagits. Bland annat så utökar utbildningsinstitutioner sina kursplaner när det gäller cybersäkerhet samt erbjuder specialiserade certifieringar utformade för att utrusta eleverna med de senaste kunskaperna och färdigheterna inom cyberförsvar.

Kontinuerligt lärande inom ramen för cybersäkerhet kommer bli allt viktigare och viktigare. Vi kommer att se allt fler utbildningsprogram, workshops och seminarier för att hjälpa nuvarande yrkesverksamma att hålla sig à jour med de senaste trenderna, verktygen och teknikerna inom ramen för cybersäkerhet.

Vi kommer att se allt fler företag som samarbetar med utbildningsinstitutioner för att utveckla utbildningsprogram som är direkt anpassade till branschens behov. Under 2024 spelar nyss nämnde utbildnings- och träningsinitiativ en avgörande roll för att minska kompetensgapet inom cybersäkerhet, vilket i slutändan leder till ett mer robust och motståndskraftigt digitalt ekosystem.

 

Trend 8: Cyberförsäkring blir vanligare

 

I takt med att cyberhot ökar och växer i komplexitet och frekvens så tecknar allt fler företag cyberförsäkringar/ databrottsförsäkringar för att mildra finansiella risker i samband med dataintrång och cyberattacker. Kostnaden för dessa typer av försäkringar påverkas dock avsevärt av organisationens cybersäkerhetslösningar. Genom att använda sig av en etablerad cybersäkerhetslösning såsom SecureAppbox så kan man minska kostnaderna för dessa typer av försäkringar.
SecureAppbox Connect säkra fjärråtkomstlösningar förbättrar organisationens försvar mot cyberhot. Genom att implementera SecureAppbox Connect i sin organisation så stärker man organisationens säkerhetsinfrastruktur vilket i sin tur minskar sannolikheten för framgångsrika cyberattacker. Försäkringsgivare bedömer ofta en organisations risknivå baserat på deras säkerhetsåtgärder och om man har ett starkt skydd så kan det leda till förmånligare försäkringspremier. Dessutom påvisar man för sitt försäkringsbolag att man är proaktiv gällande sin cybersäkerhet om man har en lösning på plats likt SecureAppbox Connect. Denna proaktiva hållning ses ofta positivt av försäkringsleverantörer eftersom den tyder på en lägre riskprofil.