SecureAppbox lanserar en ny generation av sina säkra meddelandetjänster i samarbete med City Network

Stockholm, Sverige 28 februari 2022. I den nya generationen av säkra meddelandetjänster så har vi nu skapat möjlighet till separerad lagring av meddelanden. Detta gör att kunder nu erbjuds möjlighet till egen lagring och kontroll över sina meddelanden hos lokala säkra molnleverantörer. I Sverige erbjuder vi nu våra kunder möjlighet att lagra sin information hos City Network, i deras Compliant Cloud.

 

Svensk och europeisk infrastruktur för molntjänster

”City Network har legat i framkant gällande utvecklingen i att skapa en säker svensk och europeisk infrastruktur för molntjänster som anpassats till gällande regleringar för datasuveränitet. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder deras säkra miljö”, säger Christina Pettersson, VD på SecureAppbox AB.

”Vi kommer under våren att utöka vårt erbjudande i de nordiska länderna samt till andra europeiska länder. I vilken ordning vi expanderar till olika marknader styrs av efterfrågan från våra kunder” avslutar Christina Pettersson VD på SecureAppbox AB.

”Vi är glada att samarbete med SecureAppbox i deras fortsatta arbete med att erbjuda marknaden säkra meddelandetjänster. Genom att drifta tjänsten från våra molntjänster med inbyggd regelefterlevnad kan slutkunderna säkra att deras information hanteras i enlighet med lokala datalagstiftningar, som exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen”, säger Johan Christenson, grundare av City Network och VP Innovation.

 

Skydda information

”I vår uppkopplade värld så behöver man ha kontroll på den information som kommuniceras och var den lagras skydda speciellt inom den publika sektorn. Våra dataskyddslagar och nya kommande europeiska cybersäkerhetslagar kring data suveränitet behöver efterlevas”, säger Anders Jonson, Senior Advisor inom Cyber Security & GDPR på Enisas AHWG för EUCS.

 

 

Om SecureAppbox & City Network

Om SecureAppbox: SecureAppbox är ett svenskt företag som grundades 2011 med ambitionen att lösa problemet med legal autentisering och säker kommunikation när alla kopplas upp i molnet. Företaget hjälper organisationer inom både privat och offentlig sektor, att skydda sin kommunikation i molnet enligt EU´s dataskyddslagar. SecureAppbox ingår sedan 2021 i EU:s Alliance for Data, Edge and Cloud.

Om City Network: City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

Har du frågor om SecureAppbox lagringslösning eller frågor kring andra tjänster från Secure Appbox? Då är ni välkomna att kontakta oss på: info@secureappbox.com