Kategori: Nyheter

Vad är GDPR?

Stockholm, 11 april. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och har påverkat företag och organisationer över hela världen som behandlar personuppgifter om EU-medborgare.

 

GDPR förkortning

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation. GDPR är en förordning inom den Europeiska Unionen som syftar till att skydda den personliga integriteten och dataskyddet för EU-medborgare.

 

GDPR personuppgifter

En av de viktigaste aspekterna av GDPR är att den ger individer ökad kontroll över sina personuppgifter. GDPR kräver att organisationer måste be om samtycke från en person innan de behandlar deras personuppgifter. Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, adress, e-postadress och personnummer.

 

GDPR – rätten att bli bortglömd

En annan viktig aspekt av GDPR är att det ger individer rätt att begära att deras personuppgifter raderas. Detta kallas rätten att bli bortglömd. Om en person inte längre vill att en organisation ska behandla deras personuppgifter, kan de begära att uppgifterna raderas.

 

GDPR – Böter

Företag och organisationer som inte följer GDPR kan bötfällas med upp till 20 miljoner euro eller 4% av sin globala omsättning, med andra ord så kan konsekvenserna bli enorma för företag som inte tar dataskydd på allvar.

 

GDPR – Utbildning

Önskar er organisation utbildning inom GDPR? Läs mer här

Datasäkerhet – Rapport

Stockholm, 6 Mars. Enligt Veeam Data Protection Trends Report 2023 så ökar budgetarna för dataskydd för att möta det ökade hotet mot företag från cyberattacker och andra katastrofer. Rapporten påvisar att IT-chefer känner sig alltmer oskyddade på grund av komplexa hybrida IT-miljöer, delade produktionsmiljöer i olika moln och ransomware-attacker. 

 

Cyberattacker – största hotet mot företag

Rapporten visar också att fyra av fem organisationer upplever en diskrepans mellan vad deras affärsenheter förväntar sig och vad IT-tjänsterna kan leverera, och att cyberattacker har varit det största hotet mot företag de senaste åren. Budgetarna för dataskydd förväntas öka med 6,5 procent globalt under 2023, vilket är högre än andra IT-områden.

 

Förebyggande insatser för IT-säkerhet

Ransomware är det största hindret för digital transformation och IT-resurser och budgetar som ursprungligen allokerades till initiativ för digital transformation går istället till förebyggande insatser för IT-säkerhet. Rapporten påvisar även att container-baserade arbetslaster växer i popularitet, där Kubernetes används som en vanlig produktionsplattform

Vi är plattformsgodkända av Digg

Stockholm, 5 april. Det är med glädje som vi nu kan berätta att vi numera inte bara är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera, utan nu är vi även godkända som accesspunktsoperatör i SDK projektet av Digg (Myndigheten för digital förvaltning).

 

Vi är nu en helhetsleverantör

Detta innebär att de sista testerna är avklarade och vi är nu en helhetsleverantör som tillhandahåller en komplett lösning till offentlig sektor för SDK. Vill ni koppla era SharedMailbox konton till ramverket och få hjälp med att anmäla er till SDK, hör av er till oss!

NIS2 – Vilka organisationer och företag påverkas?

Stockholm, 5 mars. NIS2 omfattar en bredare lista av organisationer jämfört med det tidigare direktivet NIS. I princip kan alla organisationer omfattas av NIS2, men direktivet fokuserar främst på väsentliga och viktiga entiteter som är avgörande för samhällets funktioner.

 

Organisationer som omfattas av NIS2 som väsentliga entiteter inkluderar:

Energi-, transport-, bank-, finansmarknadsinfrastruktur-, hälso- och sjukvårds-, leverans- och distribution av dricksvatten-, digital infrastruktur- och offentliga förvaltningsorganisationer. Dessa organisationer har en kritisk roll i samhället och deras verksamhet är avgörande för att upprätthålla samhällsfunktioner.

 

Viktiga entiteter enligt NIS2 inkluderar:

Digitala tjänster såsom internetbaserade marknadsplatser, sökmotorer och molntjänster. Dessa tjänster är kritiska för en stabil och säker digital ekonomi och de utgör en betydande del av den digitala infrastrukturen.

 

Olika sanktionsavgifter

Det är viktigt att notera att organisationer som omfattas av NIS2 kan ha olika sanktionsavgifter beroende på vilken kategori de tillhör. Organisationer som faller under kategorin väsentliga entiteter kan få högre sanktionsavgifter vid överträdelser jämfört med organisationer som faller under kategorin viktiga entiteter.

IT-säkerhetsspecialist

Stockholm, 4 april. IT-säkerhetsspecialister är ansvariga för att skydda företags nätverk och andra digitala tillgångar. IT-säkerhetsspecialisters främsta mål är att säkerställa att organisationers IT-system är skyddade mot hackerattacker, virus och annan skadlig programvara.

 

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist?

IT-säkerhetsspecialister är ansvariga för att skydda företags data och deras göromål utgörs av uppgifter såsom:

 

1. Riskbedömning: IT-säkerhetsspecialister analyserar företags datorsystem och identifierar eventuella säkerhetshot.

 

2. Säkerhetspolicy: De utvecklar säkerhetspolicys för den aktuella organisationen

 

3. Utbildning: IT-säkerhetsspecialister utbildar organisationens anställda kring datasäkerhet, exempelvis hur man skyddar känslig information och undviker phishing-attacker.

 

4. Incidenthantering: IT-säkerhetsspecialister måste snabbt reagera på cyberattacker och andra incidenter samt vidta åtgärder för att minimera skadorna.

 

5. Forskning och utveckling: IT-säkerhetsspecialister måste hålla sig uppdaterade kring det senaste inom ramen för datasäkerhet för att kunna utveckla och genomföra nya säkerhetsstrategier och lösningar.

 

Behöver ni en IT-säkerhetsspecialist?

Vi hjälper er gärna med riskbedömningar, säkerhetspolicys och utbildning inom datasäkerhet. Läs mer här.

Cyberattacker mot sjukvården ökar

Stockholm, 31 mars. Antal cyberattacker mot sjukvården har ökat med 78 % under det senaste året enligt en rapport som publicerats av Check Point Software Technologies.

 

Bristande säkerhetsåtgärder

Sjukvården är särskilt sårbar för cyberattacker på grund av en rad faktorer, bland annat på grund av bristande säkerhetsåtgärder samt en kombination av äldre och modern teknik där cybersäkerhet inte har prioriterats. Införande av fler uppkopplade medicinska apparater och IoT-enheter har dessutom ökat attackytan.

 

Allvarliga konsekvenser

Sjukvårdsorganisationer behöver ha en heltäckande och kooperativ säkerhetsstrategi på plats för att hantera den ökande hotbilden. Det är avgörande att ha lösningar på plats för att både förebygga och vidta omedelbara åtgärder mot eventuella attacker då dessa kan innebära allvarliga konsekvenser för patienters liv och hälsa.

 

Cybersäkerhet sjukvård

Är ni verksamma inom vård & omsorg och känner att ni behöver hjälp med att säkra er digitala kommunikation? Boka en demo med oss!

Vem behöver dataskyddsombud? När behövs dataskyddsombud?

Stockholm, 30 mars. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDBP) har inlett en samordnad åtgärd för att bedöma om dataskyddsombuden har den roll och ställning som krävs enligt dataskyddsförordningen och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter.

 

Tillsyn mot olika aktörer

I den samordnade åtgärden deltar europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY kommer att inleda tillsyn mot olika aktörer inom ramen för denna samordnade åtgärd. Arbetet är för just nu på planeringsstadiet och IMY kommer att ge mer information när det inledande arbetet är avslutat.

 

Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud säkerställer att organisationen i fråga efterlever dataskyddslagstiftningen samt kontrollerar att aktuell organisation skyddar enskildas rättigheter.

 

Vilka typer av organisationer behöver ett dataskyddsombud?

Samtliga offentliga organ och myndigheter måste inneha ett dataskyddsombud. Övriga organisationer inom det privata såsom exempelvis säkerhetsföretag som behandlar personuppgifter samt övervakar enskilda personer i stor omfattning behöver likaså ett dataskyddsombud. Vidare är det aktuellt för ett privat bolag att inneha ett dataskyddsombud om organisationen behandlar uppgifter om brott och därmed känslig personuppgifter.

 

Dataskyddsombud utbildning

Behöver ni hjälp med processen kring dataskyddsombud i er organisation? Låt oss hjälpa er! Läs mer här

 

Hybridarbete utgör ett hot

Stockholm, 24 mars. Cybersäkerhetsföretaget Fortinet har genomfört en studie kring cybersäkerhet och säkerhetsincidenter. Studien påvisade att majoriteten av alla dataintrång genomförs utanför kontorets nätverk.

 

IT-avdelningar har ingen kontroll

Sedan våren 2020 och därmed pandemins intågande är det många bolag som tillåter sina anställda att arbeta hemifrån eller från annan valfri plats i större utsträckning än innan. Detta innebär i sin tur att bolag står inför faktorer som deras IT-avdelningar inte kan ha kontroll över såsom anställdas nätverk. Nästintill samtliga bolag som deltog i studien svarade att de har utökat sin budget för att bättre kunna tackla distansarbete.

Arbeta säkert på distans

Funderar ni på hur er organisation kan arbeta säkert på distans? Läs vidare om vår smarta och säkra  kommunikationsplattform SecureAppbox Connect eller kontakta oss så hjälper vi er.

Norsjö kommun väljer SecureAppbox

Nöjda med SecureAppbox Connect

Stockholm, 15 mars 2023. ”Norsjö kommun blev under hösten 2022 kunder till oss och vi är mycket glada över att höra att de nu några månader efter implementation är fortsatt nöjda med vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect” säger Andreas Söderberg, Key Account Manager på SecureAppbox.”

Webbinar: Säkra transaktioner

Stockholm, 9 mars. För en tid sedan genomförde vi en undersökning på Linkedin där vi frågade vad våra följare önskar att våra kommande webbinar ska handla om. Ett av de föreslagna ämnena som fick ett större antal röster var säkra transaktioner och informationsutbyten med fokus på kapitalmarknaden.

 

Skydda investerare & företag

Transaktioner på kapitalmarknaden innebär överföring av både kapital och information. Säkerheten i och kring dessa transaktioner är därför avgörande för att skydda både investerare och företag. På detta webbinar kommer vi att visa hur man med hjälp av våra tjänster kan genomföra säkra transaktioner på kapitalmarknaden. Vi kommer bland annat visa hur man kan använda sig av våra krypterade tjänster vid exempelvis kapitalanskaffningar/nyemissioner eller vid fusioner och förvärv (M&A).

 

Varmt välkomna!

När: Tisdag 28 mars 09.00-09.30

Var: Linkedin Live

 

Anmäl dig här